วันอังคาร, พฤศจิกายน 06, 2561

"เรามีวัฏจักรอุบาทว์รัฐประหารเกิดขึ้นได้เพราะเรามี วัฏจักรอุบาทของความไร้เดียงสาทางการเมืองของพวกนี้"ภาพจากแนวหน้า


คารวะแผ่นดิน กปปส. หลายคนไม่เข้าร่วมกับเทือกไม่ใช่เพราะพวกเขาตาสว่าง

แต่เพราะด้วยพวกเขาผิดหวังมากกว่า 

ผิดหวังในเรื่องที่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงไม่เป็นคำพูด ผิดหวังในเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ผิดหวังการเมืองการปกครองที่ไม่มีการปฏิรูป รวมถึง ผิดหวังที่สุดเลยที่ ใกล้จะเลือกตั้งแล้วแต่การกำจัดทักษิณก็ยังไม่เด็ดขาด

คิดว่าวันใดวันหนึ่งที่ได้รัฐบาลไม่ใช่พวกตัวเอง พวกเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะออกมาอีกรอบแน่นอน 

ต่อให้วันนั้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นรายได้จะดีขึ้น ยางจะโลละ 150 บาทก็ตาม 

โดยเฉพาะดีรายได้ดีขึ้น นั่นแหละดีทำให้มีทุนในการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกสบายมีพวงมาลัยแบงค์พัน มีเงินโยงเป็นทางยาวเป็นกิโลเมตรรวบรวมมอบหมายให้ศาสดาที่ออกมาเป่าหูชักชวนพวกเขาอีกครั้ง

เรามีวัฏจักรอุบาทว์รัฐประหารก็ขึ้นได้เพราะเรามี วัฏจักรอุบาทของความไร้เดียงสาทางการเมืองของพวกนี้เป็นตัวกำหนดควบคู่กันไปเช่นกัน


Sureya Meechai


บุรินทร คงสุข ทุกวันนี้ ก็ไม่เคยเชื่อว่าจะมีสลิ่มคนไหน คิดได้