วันอาทิตย์, ตุลาคม 09, 2559

October Surprise ของการเมืองอเมริกัน สำหรับผู้สนใจ ... Donald Trump’s lewd comments in 2005 about women.....


Source: NY Times

http://www.nytimes.com/2016/10/08/us/politics/donald-trump-apology.html?_r=0

Donald Trump’s Apology That Wasn’t