วันอาทิตย์, ตุลาคม 09, 2559

“ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย” สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 8-10-2016
https://www.youtube.com/watch?v=JRqfr1wmiOU

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 (ภาคเช้า) 8-10-2016

SHTV

Published on Oct 8, 2016

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
“ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย”

จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 9.30-15.30 น.
ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

9.30-9.40 น. ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโน คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวเปิดงาน

9.40-12.00 น. 1. “ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย” โดย ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ (นำเสนอแทนโดยคุณอรรถสิทธิ์ หนุนภักดี)

2. “การลดทอนความเป็นมนุษย์ พื้นที่ทางศีลธรรม และความรุนแรง: จาก “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” ถึง “กำจัดเสี้ยนหนามแผ่นดิน” โดย ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ

3. “การละเมิดแบบเดิมแต่การปิดกั้นความจริงแบบใหม่: รัฐและสิทธิมนุษยชนหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลาคม” ดร.ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์น

ดำเนินการสัมมนาช่วงเช้าโดย ผศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

13.00-15.30 น.
4. “เมื่อความจริงคือจุดเริ่มต้นของความเป็นธรรม : กรณีศึกษาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริบทความขัดแย้งชายแดนใต้” โดย รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช

5. “ใบอนุญาตให้ลอยนวลพ้นผิด: องค์กรอิสระกับการสลายการชุมนุมเสื้อแดงปี 2553” โดย รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์

6. “บททดลองเสนอว่าด้วยนิติรัฐแบบไทยๆ กับอภิสิทธิ์ปลอดความผิด (impunity) และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนอย่างผิดเพี้ยนในสังคมไทย”
โดย ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

ดำเนินการสัมมนาภาคบ่ายโดย ผศ. เวียงรัฐ เนติโพธิ์

ooo

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 (ภาคบ่าย) 8-10-2016https://www.youtube.com/watch?v=FNORXAIr7T0

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 (ภาคบ่าย) 8-10-2016

SHTV

Published on Oct 8, 2016

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
“ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย” 

ooo

ช่วง ถาม- ตอบ : สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519https://www.youtube.com/watch?v=3BPLWSTiuGk

ช่วง ถาม- ตอบ : สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519

SHTV

Published on Oct 8, 2016

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
“ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย”

ooo

อีกเวอร์ชั่นนึง

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 (ภาคเช้า)https://www.youtube.com/watch?v=SgYdfidbG-g

SAMESKYBOOKS PUBLISHING

Streamed live 19 hours ago

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
“ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย”

จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 9.30-15.30 น.
ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.....

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 (ภาคบ่าย)https://www.youtube.com/watch?v=Ih3aQnsyqLQ

SAMESKYBOOKS PUBLISHING

Streamed live 16 hours ago

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
“ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย”