วันอาทิตย์, ตุลาคม 09, 2559

ของเราทำไมไปกันเยอะ... Dr. Ng Eng Hen รัฐมนตรีกลาโหมสิงค์โปร์ และทีมงาน ไปประชุม รัฐมนตรี อาเซียน-สหรัฐ ที่ฮาวาย ไปกัน 4 คน นั่งสายการบินสิงค์โปร์ไป ไม่ได้เหมาเครื่อง

Dr. Ng Eng Hen รัฐมนตรีกลาโหมสิงค์โปร์ และทีมงาน
ไปประชุม รัฐมนตรี อาเซียน-สหรัฐ ที่ฮาวาย

ไปกัน 4 คน นั่งสายการบินสิงค์โปร์ไป ไม่ได้เหมาเครื่อง
Phompan Charoenchuang

ooo