วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 06, 2559

วิดีโอสำนักข่าว AP เผยภาพการล้อมปราบนักศึกษา 6 ตุลา 19
https://www.youtube.com/watch?v=AOFAGgUXfRE&feature=youtu.be

SYND 6 10 76 STUDENTS AND SECURITY FORCES CLASH

AP Archive

Published on Jul 24, 2015

The military have seized power and declared martial law in a swift coup which climaxed a day of bloody fighting between left and right wing students. The country's Prime Minister Seni Pramoj was "invited" to the headquarters of the new military authorities and placed under arrest, "for his own security". The government radio said that the country's supreme military commander and former defence minister, Sangad Charloyoo will head the new government.

ooo

UPITN 10 10 76 AFTERMATH OF COUP, MASSACRE, AND NAVAPOL RALLY. NEW STUDENT RALLY AND CONFISCATED GUNhttps://www.youtube.com/watch?v=LcHEKYoB7iQ

AP Archive

Published on Jul 24, 2015

Aftermath of violent student demonstartions held in the wake of the coup which brought Field Marshall Thanom Kittikachorn back to power. A massacre of protesting students was carried out by the right-wing after faked photos of sudents hanging the Crown Prince of Thailand were sent to the Thai press, inflaming the extreme right. Police and amry crack down on all demonstrations and confiscate weapons.You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/you...
Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork