วันอังคาร, ตุลาคม 04, 2559

ประชาสัมพันธ์งาน อ.ปวิน มาพูดวิชาการที่ ชิคาโก 29 ตุลาคม 2016 "ไทยกับรัชกาลที่ 10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย อำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย"

ชมรมผู้รักประชาธิปไตยแห่งรัฐอิลลินอยส์เป็นเจ้างาน

ขอเชิญ

พบกับ ร.ศ. ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการ นักเขียน นักพูด จากมหาวิทยาลัยเกียวโต

"ไทยกับรัชกาลที่ 10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย
อำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย"


วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016

เวลา 12:30-4:00 pm

Meeting room Bezazian branch,

Chicago Public Library

1226 W. Ainslie St. Chicago, IL 60640