วันอังคาร, ตุลาคม 04, 2559

ประชาชาติ Live! คุยกับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตอนล่างลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก-ตะวันออก
Live! คุยกับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตอนล่างลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก-ตะวันออก


Prachachat - ประชาชาติ was live.