วันพุธ, พฤศจิกายน 07, 2561

"ผมก็คนดี ทำไมไม่ทำปฏิทินให้ผ้มบ้าง"มีคนจัดให้...