วันจันทร์, ตุลาคม 10, 2559

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับใหม่นี่ค่อนข้างละเอียดแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับใหม่นี่ค่อนข้างละเอียด

ทว่าสรุปได้สั้นๆ ว่าพระอาการประชวร (โดยรวม) ‘ยังไม่คงที่’ ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศตีความว่า “พระพลานามัย was not in stable condition”

(จากข่าว AFP และ AP ผ่านทาง https://asiancorrespondent.com/…/thai-condition-stable-dia…/)

พระอาการทรุดครั้งนี้เริ่มแต่เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม คณะแพทย์ได้ถวายการรักษา “เตรียมการสำหรับการฟอกพระโลหิต...ระยะยาว” และเปลี่ยนสายตรงบริเวณบั้นเอวที่ใช้ระบายของเหลวออกจากโพรงสมอง

แต่ปรากฏว่ามีอาการความดันพระโลหิตต่ำ แพทย์จึงใส่เครื่องช่วยหายใจให้พระองค์ “เพื่อทำให้ความดันพระโลหิตกลับสู่ระดับปรกติ”

แต่การปรากฏว่า เมื่อเวลาตีสามของวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ทรงมีอาการ “ชีพจรเร็วขึ้น” และ “ความดันพระโลหิตลดลง” อีก ซึ่งตรวจพบว่า ปริมาณเลือดหมุนเวียนเข้าสู่หัวใจ ‘ด้านซ้ายช่องล่าง’ ของพระองค์มีจำนวนน้อย และ “พระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น”

ขณะที่ความดันพระโลหิตในพระปัปผาสะ (ปอด) กลับขึ้นสูง

เมื่อเวลาบ่ายสามโมงของเมื่อวาน “คณะแพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถ...ทำให้พระชีพจรเริ่มลดลง และความดันพระโลหิตดีขึ้น”

แต่ “เนื่องจากพระอาการประชวรโดยรวมยังไม่คงที่ และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจ”

Andrew MacGregor Marshall นักเขียน-นักหนังสือพิมพ์อิสระ ผู้ค้นคว้าประวัติศาสตร์การเมืองเกี่ยวเนื่องราชวงศ์ไทย จนตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ ‘A Kingdom in Crisis’ ซึ่งทำให้เขาได้รับการเรียกขานว่าเป็น ‘a palace critic’ ปัจจุบันหย่าขาดกับภรรยาคนไทย อ้างว่าเพื่อไม่ให้เธอและลูกถูกรังควาญโดยคณะทหาร คสช.

ได้ตั้งข้อสังเกตุถึงการแถลงพระอาการห่างจากฉบับก่อนหน้านี้เพียง ๘ วัน ว่า “is by far the gloomiest ever released.”

อีกทั้งกรณี “ให้งดพระราชกิจ” ว่าไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน แม้จะทราบกันดีว่าพระองค์มิได้ทรงงานมาเป็นเวลานานพอสมควร

ทำให้ผู้ติดตามศึกษาเรื่องราชสำนักไทยอย่างจรดจ่อบางคนตีความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คงจะไม่ทรงเสด็จออกให้ประชาชนได้ถวายความจงรักภักดี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ปีนี้

ooo