วันอาทิตย์, ตุลาคม 09, 2559

“นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช” เสียงจากคนยุค 6 ตุลา ถึงคนรุ่นหลัง (คลิปพิเศษ)
นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ในปี 2519

“นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช” เสียงจากคนยุค 6 ตุลา ถึงคนรุ่นหลัง

ที่มา มติชนออนไลน์
7 ต.ค. 59

หลังเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เขาได้เข้าไปต่อสู้ในป่าเป็นเวลา 4 ปี

ก่อนจะหวนคืนเมืองและกลับมาศึกษาต่อจนจบเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตุลา “หมอมิ้ง” มีอะไรจะสื่อสารถึงคนรุ่นหลังหรือไม่ อย่างไร