วันเสาร์, ตุลาคม 08, 2559

"40 ปี 6 ตุลา" เสวนา “สื่อมวลชนกับความรุนแรงทางการเมือง”ในวาระครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
มีเดีย อินไซด์ เอาท์ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานครบรอบ "40 ปี 6 ตุลา"
เชิญฟังการเสวนา
หัวข้อ “สื่อมวลชนกับความรุนแรงทางการเมือง”
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)

ร่วมสนทนาโดย
• ยุวดี ธัญญสิริ
• รุ่งมณี เมฆโสภณ
• นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
• จักร์กฤษ เพิ่มพูล
• อธึกกิต แสวงสุข

ดำเนินรายการโดย พิณผกา งามสม และ ณรรธราวุธ เมืองสุข

Fahroong Srikhao ฟ้ารุ่ง ศรีขาว was live — at มหาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

.....