วันศุกร์, พฤศจิกายน 09, 2561

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ : "จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเมื่อขึ้นครองราชย์" จะไม่ดำเนินบทบาทในประเด็นรณรงค์ต่าง ๆ เช่นที่ผ่านมา
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารอังกฤษ ตรัสว่าเมื่อใดที่ทรงสืบราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้ว จะทรงยุติการแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่พระองค์มีความรู้สึกร่วม เพราะพระองค์ไม่ได้ "โฉดเขลาขนาดนั้น"

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงปฏิบัติภารกิจรณรงค์ในประเด็นต่าง ๆ มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เช่น ในเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่จะไม่ทรงดำเนินบทบาท เช่นเดิมหลังขึ้นครองราชย์แล้ว

ในการพระราชทานสัมภาษณ์แก่บีบีซี เพื่อจัดทำสารคดีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตรัสว่า ความคิดที่ว่าพระองค์จะทรงก้าวก่ายในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นเป็น "เรื่องเหลวไหล"

พระองค์ตรัสว่า พระองค์จะต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจ "ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด"

'แตกต่างอย่างสิ้นเชิง'

ในรายการความยาว 1 ชั่วโมง มีการทูลถามเกี่ยวกับสิ่งที่บางคนเรียกว่าเป็น "การก้าวก่าย" มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ตรัสว่า พระองค์ทรงพยายามรักษา "ความเป็นกลางทางการเมือง" มาโดยตลอด

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ตรัสว่า "ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจดจำว่าจะมีองค์อธิปัตย์เพียงพระองค์เดียวในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ใช่สองพระองค์"

"ดังนั้นคุณไม่สามารถจะเป็นเสมือนองค์อธิปัตย์ หากคุณเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ หรือเป็นองค์รัชทายาท"

"แต่ความคิดที่ว่าผมจะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมหากผมจะต้องขึ้นครองราชย์นั้น เป็นเรื่องเหลวไหลอย่างสิ้นเชิง เพราะทั้งสองสิ่ง สองสถานการณ์นั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง"

เมื่อทูลถามว่าจะทรงรณรงค์ในเรื่องสาธารณะต่อไปหรือไม่ พระองค์ตรัสว่า "ไม่ ผมไม่โฉลดเขลาขนาดนั้น"

"ผมตระหนักดีว่าการเป็นกษัตริย์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แยกออกมา แน่นอน ผมเข้าใจว่าควรจะทำหน้าที่อย่างไร"

จอห์น บริดคัต ผู้จัดทำภาพยนตร์สารคดี ซึ่งติดตามเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา กล่าวว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ "ทรงขุ่นเคืองเล็กน้อย" ที่มีการใช้คำว่าก้าวก่าย และพระองค์ทรงคิดว่าการแทรกแซงของพระองค์คือ "การกระตุ้น" มากกว่า

มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ตรัสว่า "หากเป็นการก้าวก่ายที่จะเป็นห่วงความเสื่อมโทรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่นที่ผมทำเมื่อ 40 ปีก่อน ถ้าเช่นนั้นคือ การก้าวก่าย ผมก็ภูมิใจ"

นิโคลัส วิตเชลล์ ผู้สื่อข่าวราชสำนักของบีบีซี กล่าวว่า รัฐบาลอังกฤษคงรู้สึกผ่อนคลายลง ที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงทราบถึงบทบาท ที่เปลี่ยนไปในฐานะกษัตริย์ อย่างไรก็ดี พระองค์ "ไม่ทรงตัดแนวคิดที่ว่าในฐานะกษัตริย์ พระองค์จะไม่ทรงใช้พระราชอำนาจในการชักจูง ให้ประชาชนมาเข้าร่วม ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมหรือหัวข้ออื่น ๆ

แต่ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ตรัสว่า "พระองค์จะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเท่านั้น"


ที่มา บีบีซีไทย