วันศุกร์, พฤศจิกายน 09, 2561

คิดอย่างไร? สรรพสามิตผลักดันเก็บภาษีเค็ม-มัน ช่วยรักษาสุขภาพ (ห่วยแตกหรือไม่...)


คิดอย่างไร? สรรพสามิตผลักดันเก็บภาษีเค็ม-มัน ช่วยรักษาสุขภาพ

💬👇อ่านเพิ่มเติม http://news.thaipbs.or.th/content/275566

กรมสรรพสามิตมีแผนจะเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบการเก็บภาษีจากสินค้าที่มีไขมันและความเค็มในปริมาณมาก ซึ่งถือเป็นต้นเหตุสำคัญในการทำลายสุขภาพ

เบื้องต้นจะยึดรูปแบบเดียวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีจากความหวาน และจะให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับตัว เช่น ให้เวลา 5 ปี หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

หากผู้ประกอบการลดได้ก็จะลดอัตราภาษีลง แต่หากไม่สามารถลดได้ก็จะต้องเสียภาษีในอัตราที่กำหนดไว้ และหากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดแล้วผู้ประกอบการยังลดไม่ได้ก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น #ThaiPBSnews

...

ก้อย ชาคริยา ผู้ผลิตก็ผลักภาระให้ผู้บริโภคอยู่ดี เป็นการแก้ปัญหาที่ห่วยแตกมาก

ooo