วันศุกร์, ตุลาคม 14, 2559

คลิป Live! นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายถึงขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ ตามกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญhttps://www.facebook.com/PrachachatOnline/videos/10154802806503814/