วันเสาร์, ตุลาคม 15, 2559

FB Vivacharawongse โพสต์ขอร่วมแสดงความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวง - 'พวกเราสี่คนขอร่วมในความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงพร้อมพสกนิกรชาวไทยนับล้านคนทั่วโลก'


Vivacharawongse

13 ตุลาคม 2559

พวกเราสี่คนขอร่วมในความโศกเศร้าอย่างให่ญหลวงพร้อมพสกนิกรชาวไทยนับล้านคนทั่วโลก
ไม่มีคำพูดใดๆที่จะแสดงออกถึงความลึกซึ้งในใจที่บอกไม่ได้ถึงความศูนย์เสียในครั้งนี้ เราไม่ได้แค่ไว้อาลัยในการศูนย์เสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รักยิ่งของเรา
แต่เราโศกเศ้ราในการศูนย์เสียของทูลกระหม่อมปู่ของเราด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องและใส่ใจต่อพสกนิกรซึ่งเป็นที่รัก
ของพระองค์ท่านตลอดรัชสมัย ในฐานะที่เป็นหลานของพระองค์ท่านพวกเรารู้สึกถึงความรักความอบอุ่นจากพระองค์ท่านตลอดชีวิตของพวกเรา
เราทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างล้นเหลือที่พระองค์
ท่านทำเพื่อประชาชนชาวไทย
ขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศขอให้พระองค์ท่านมีความสงบสุขสบายในสวนสวรรค์ตลอดไป

เราขอกราบถวายพระพรขอให้ทูลกระหม่อมพ่อของเราเปลี่ยมไปด้วยความ
แข็งแกรงเพียบพร้อมด้วยพระบารมีที่จะนำพสกนิกรชาวไทยไปสู่ยุคใหม่ที่มีความ
สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

จุฑาวัชร วัชเรศร

จักรีวัชร วัชรวีร์

13 October, 2016

The four of us share in the profound grief experienced by the millions of Thai subjects around the world. There are no words to express the unfathomable depth of the loss that we feel in our hearts. We not only mourn the loss of our beloved King, but we also grieve for the passing of our own grandfather.

His Majesty sheltered and cared for his beloved subjects throughout his reign. As his grandchildren, we felt His Majesty's love and warmth every day of our lives. It is with a sense of utmost gratitude that we now recall all that His Majesty has provided for the people of Thailand. We pray that Lord Buddha blesses His Majesty and grants His Majesty peace and comfort in the highest heaven.

May our father be imbued with the strength, wisdom, and love to guide his subjects towards an era of peace and prosperity. Long live the King.

With utmost respect, loyalty, and highest consideration,

We remain,

Juthavachara Vacharaesorn

Chakriwat Vatchrawee
...
14 ตุลาคม 2559

กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จย่าผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเรา

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุธเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต้อง
สูญเสียทูลกระหม่อมปู่ซึ่งเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้ ข้าพระพุธเจ้าขอกราบถวายบังโคมให้ทรงมีพระราชหฤทัยที่เข็มแข็งเพื่อเป็นศูนย์รวม
ใจของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดปกปักรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญเหล่าข้าพระพุธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยชั่วกาลนาน
ขอจงทรงพระเจิรญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

14 October, 2016

Your Majesty Queen Sirikit, our beloved grandmother,

We would like to send our deepest condolences for the profound loss of our grandfather. We wish Your Majesty strength to continue being a unifying force in the hearts of the Thai people. May the Lord Buddha continue to bless Your Majesty, keep Your Majesty in good health, and continue to be a guiding light for us and the people of Thailand. Long live Your Majesty the Queen.

With utmost respect, loyalty, and highest consideration,

We remain


Vivacharawongse
ooo
Credit Andrew MacG Marshall