วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 13, 2559

ใครสนใจการโฆษณาทางการเมืองต้องดู 'Democracy is on the ballot' Go Vote!
https://www.youtube.com/watch?v=N0KNku34G2Y

Progress is on the ballot | Hillary Clinton

Hillary Clinton

Published on Oct 12, 2016

...

Credit
Suranand Vejjajiva