วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 13, 2559

ปธ.สมาพันธ์ชาวพุทธฯเชื่อแผนยึดไทยเป็น"รัฐอิสลาม"มีจริง สำนักจุฬาฯเร่งชี้แจง + หน.สำนักจุฬาฯ วอนชาวพุทธอย่ามโน"อิสลาม"ยึดไทย ควรรวมพลังลดความระแวง
https://www.youtube.com/watch?v=UmbqDkoTGWk

ปธ.สมาพันธ์ชาวพุทธฯเชื่อแผนยึดไทยเป็น"รัฐอิสลาม"มีจริง สำนักจุฬาฯเร่งชี้แจง

jom voice

Published on Oct 10, 2016

ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ หัวหน้าสำนักงานจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ( ตอนที่ 1 ) กรณีกระแสต่อต้านการสร้างนิคมฮาลาลในภาคเหนือว่า ไม่เกี่ยวข้องกับคนมุสลิม เป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้นักลงทุนซึ่งเป็นคนพุทธส่วนใหญ่สร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ และสินค้าฮาลาลในไทยส่วนใหญ่ผลิตโดยคนพุทธ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแผนของมุสลิมเพื่อไปยึดเชียงใหม่อย่างที่สร้างกระแสให้เกิดความกลัว ซึ่งจุฬาราชมนตรีได้ตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวพุทธในเรื่องนี้แล้ว

นายบรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ด้วยว่า การเผยแผ่อิสลามในเชิงรุกที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้ชาวพุทธเป็นกังวล และเชื่อว่าการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในภาคเหนือเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงคนในพื้นที่ให้เข้านับถืออิสลามมากขึ้น เป็นไปตามแผนที่มุสลิมจะยึดครองประเทศไทยเป็น รัฐอิสลามในที่สุด

ooo

หน.สำนักจุฬาฯ วอนชาวพุทธอย่ามโน"อิสลาม"ยึดไทย ควรรวมพลังลดความระแวงhttps://www.youtube.com/watch?v=lj-XhK8vZXA

jom voice

Published on Oct 11, 2016

ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน สำนักงานจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia (ตอนที่ 2 )กรณีกระแสต่อต้านการสร้างมัสยิดในบางจังหวัดภาคอีสานและภาคเหนือว่า สำนักจุฬาฯได้กำหนดยุทธศาสตร์ 3 แนวเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวพุทธ คือการสร้างความเข้าใจ การเผยแพร่หลักความจริงของอิสลาม และการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ และขณะนี้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะพระผู้ใหญ่ในหลายจังหวัดด้วย ปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลที่พี่น้องชาวพุทธมีต่อการปฎิบัติศาสนกิจของมุสลิมนั้นสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ไม่ใช่ว่ามุสลิมจะเดินหน้าที่จะสร้างโดยไม่ฟังเสียงชาวพุทธ ส่วนความเข้าใจผิดเรื่องที่ว่า มุสลิมจะสร้างมัสยิดให้ครบทุกจังหวัดเพื่อยึดครองประเทศไทยเป็นรัฐอิสลามในที่สุดนั้น เป็นการมโนไปเองเกินความจริง ทั่วประเทศมีมัสยิด 4 พันกว่าแห่ง ใน 39 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ และไม่มีเป้าหมายว่าจะต้องมีให้ครบทุกจังหวัด แต่เป็นไปตามธรรมชาติของการขยายตัวของชุมชนมุสลิม ซึ่งชุมชนมุสลิขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าทุก ๆศาสนา ด้วยเหตุนี้ทำให้พี่น้องต่างศาสนิกเกิดความเป็นกังวล แต่สำหรับมุสลิมประเทศไทยนั้นแตกต่างจากมุสลิมในทุกประเทศทั่วโลก ยึดหลักความสงบ ไม่นิยมความรุนแรง อาจจะมีบ้างที่เป็นมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย และเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เหมือนกับพี่น่้องชาวพุทธ ที่มีชาวพุทธ หัวรุนแรงอยู่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น