วันอังคาร, ตุลาคม 18, 2559

ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปด้านหน้ากำแพงพระบรมมหาราชวัง ทรงนำอาหารมาประทานแก่ประชาชน ที่เดินทางมาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงน่ารัก ทรงพระเจริญ
https://www.facebook.com/pak.phukrit/videos/10154693226119052/

'ทูลกระหม่อม' รับสั่ง เดินไปข้างหน้า ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง