วันเสาร์, ตุลาคม 01, 2559

รัฐบาลไหน ไม่มีน้ำท่วม น้ำแล้ง ...ตอบสิ๊ ?
https://www.youtube.com/watch?v=Nnq8QZshgrw&feature=youtu.be

รัฐบาลไหน ไม่มีน้ำท่วม น้ำแล้ง

Mass TV

Published on Sep 26, 2016
รัฐบาลไหน ไม่มีน้ำท่วม น้ำแล้ง

.....

รัฐบาลไหน ไม่มีน้ำท่วม น้ำแล้ง ...ตอบสิ๊ ?
#ชัดเจน #ดุเดือด #การเมืองเข้มข้น


Sasithon Fanpage

oooooo