วันจันทร์, ตุลาคม 17, 2559

"ตามรอยพระยุคลบาทในสหรัฐอเมริกา สถานที่สำคัญที่ทำให้คนในเมืองเคมบริดจ์ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย" ของไทยรัฐทีวี + ชาวไทยในซานฟรานซิสโก มารวมตัวกันได้มากมายที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ภายในครึ่งวันทันทีที่ทราบข่าว สวรรคตของพ่อหลวง ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยในทั่วโลก
https://www.youtube.com/watch?v=28D0LjcEjFI&feature=youtu.be

ตามรอยพระยุคลบาทในสหรัฐฯ | 14-10-59 | ThairathTV

thairath

Published on Oct 14, 2016

5 ธันวาคม 2470 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพ ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมซซาชูเซ็ทส์ สหรัฐอเมริกา ถึงแม้ได้ทรงประทับในช่วงเวลาสั้นๆ แต่การเป็นสถานที่ประสูติของกษัตริย์จากประเทศไทยและเป็นสถานที่ศึกษาของสมเด็จพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีทำให้คนในเมืองเคมบริดจ์รู้สึกผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยรวมถึงคนไทยที่อยู่ในสหรัฐที่ได้พยายามสร้างอนุสรสถานและป้ายจารึกในการตามรอยพระยุคลบาทของทั้งสามพระองค์ ที่ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญให้กับทั้งคนอเมริกันได้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ติดตามได้จากคุณ ชัยรัตน์ ถมยา รายงานจากเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซ็ท สหรัฐอเมริกา
.....

รายงานพิเศษ "ตามรอยพระยุคลบาทในสหรัฐอเมริกา สถานที่สำคัญที่ทำให้คนในเมืองเคมบริดจ์ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย" ของไทยรัฐทีวี ในโครงการ Media Co-Op ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อปีที่ผ่านมา

A special report "Tracing HM the King's Footprint in the U.S. : historical landmarks, the special bond between Cambridge and the monarchy of Thailand" by ThairathTV under the Department of State's Media Co-Op Program last year.


U.S. Embassy Bangkok

ooohttps://www.facebook.com/ThaiPublica/videos/1107967575924624/