วันศุกร์, ตุลาคม 14, 2559

วันนี้เมื่อ 43 ปีก่อน: ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2516 เวลา 19.15 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยดังนี้

วันนี้เมื่อ 43 ปีก่อน: ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2516 เวลา 19.15 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศดังนี้:

" วันนี้เป็นวันมหาวิปโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดระยะเวลา 6 - 7 วันที่ผ่านมา ได้มีการเรียกร้องและการเจรจากัน จนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้ แต่แล้วการขว้างระเบิดขวด และยิงแก๊สน้ำตาทำให้เกิดการปะทะกัน และมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั่วพระนครถึงขั้นจราจล และยังไม่สิ้นสุด มีคนไทยด้วยกันเสียชีวิตนับร้อย ขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับเหตุแห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนอยู่ในสภาพปกติ

อนึ่ง เพื่อขจัดเหตุร้ายนั้น จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อค่ำวันนี้ ข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้คณะรัฐบาลใหม่สามารถบริหารงานแผ่นดินได้โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมและแก้ไขสถานการณ์ให้คืนอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้โดยเร็วยังความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน "

(จาก https://th.m.wikiquote.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/14.10.2516 )

ที่มา FB

Jon Ungphakorn

เรื่องเกี่ยวข้อง...

เหตุการณ์ 14 ตุลา

https://th.m.wikipedia.org/wiki/เหตุการณ์_14_ตุลา

ooo

พระราชทานเพลิงศพ 14 ตุลา
43 ปี ผ่านมา ยังจำได้
ยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตย
จะด้วยเหตุผลใด ยังจดจำ
เคลื่อนพระบรมศพ 14 ตุลา
โศกา ไห้หวล ทั้งครวญคร่ำ
ยังมาพ้องต้องงานการกระทำ
ตรงกรรม ตามกาล บันดาลดล
เคารพทุกความรู้สึกเศร้าเสียใจ
ของประชาชนไทยทุกแห่งหน
สวรรคตกษัตริย์ภูมิพล
เคารพความคิดคน สิทธิ์เสรี

กวีศรีประชา
14 ตุลาคม 2559


Visa Khanthap