วันจันทร์, ตุลาคม 03, 2559

"รำลึก 40ปี 6 ตุลา"วิพากษ์"ตุลาการไทย"ไร้ความศักดิ์สิทธิ์ (ตอนจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=1rOrykMyTqc

"รำลึก 40ปี 6 ตุลา"วิพากษ์"ตุลาการไทย"ไร้ความศักดิ์สิทธิ์ (ตอนจบ)

jom voice

Published on Oct 2, 2016

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia (ตอนจบ )เนื่องในโอกาสรำลึก 40 ปี 40 ตุลาในปีนี้ (2559) เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทยในระยะเปลี่ยนผ่านว่า คำวินิจฉัยของตุลาการขณะนี้ สร้างความเคลือบแคลงสงสัยแก่ประชาชนอย่างมาก หาเหตุผลมาอธิบายตามหลักความยุติธรรมได้ยาก จนไม่อาจจะนำคำวินิจฉัยมาใช้สอนนักนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ หากเป็นเช่นนี้ความสงบสุขของบ้านเมืองก็เกิดขึ้นไม่ได้ โดยเฉพาะกฎหมายสูงสุดที่ผ่านการทำประชามติ เป็นกติกาที่วางไว้เพื่อสืบทอดอำนาจ รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาและชนวนความขัดแย้งที่สำคัญในอนาคตการเมืองไทย

ooo

"รำลึก 40 ปี 6 ตุลา"ความเหมือนวงล้อการเมือง"กำจัดคอมมินิสต์-กำจัดระบอบทักษิณ"https://www.youtube.com/watch?v=eycHQf3uD6g&spfreload=5

jom voice

Published on Oct 1, 2016

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา คนเดือนตุลา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เนื่องในโอกาสรำลึก 40 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (ตอนที่ 1) ว่า เป็นเหตุการณ์สังหารโหดประชาชน นักศึกษาที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย จากอำนาจของเผด็จการทหาร และวงล้อการเมืองก็กลับย้อนมาถึงปัจจุบันแม้สังคมไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่การยึดอำนาจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประชาชนไม่อาจจะยอมรับได้ หากจะเปรียบเทียบการปราบรามนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์ 6 ตุลา ด้วยเหตุผลการปราบปรามคอมมินิสต์ กับเหตุผลการรัฐประหารยุคปัจจุบันคือการ ปราบปรามระบอบทักษิณ ก็มีความเหมือนและต่างกันวิธีการอาจจะเหมือนกันแต่ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนไทยยุคปัจจุบันไม่เหมือนตอน 6 ตุลา 19