วันเสาร์, ตุลาคม 01, 2559

"รำลึก 40 ปี 6 ตุลา" ความเหมือนวงล้อการเมือง "กำจัดคอมมินิสต์-กำจัดระบอบทักษิณ"
https://www.youtube.com/watch?v=eycHQf3uD6g

"รำลึก 40 ปี 6 ตุลา"ความเหมือนวงล้อการเมือง"กำจัดคอมมินิสต์-กำจัดระบอบทักษิณ"

Published on Oct 1, 2016

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา คนเดือนตุลา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เนื่องในโอกาสรำลึก 40 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (ตอนที่ 1) ว่า เป็นเหตุการณ์สังหารโหดประชาชน นักศึกษาที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย จากอำนาจของเผด็จการทหาร และวงล้อการเมืองก็กลับย้อนมาถึงปัจจุบันแม้สังคมไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่การยึดอำนาจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประชาชนไม่อาจจะยอมรับได้ หากจะเปรียบเทียบการปราบรามนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์ 6 ตุลา ด้วยเหตุผลการปราบปรามคอมมินิสต์ กับเหตุผลการรัฐประหารยุคปัจจุบันคือการ ปราบปรามระบอบทักษิณ ก็มีความเหมือนและต่างกันวิธีการอาจจะเหมือนกันแต่ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนไทยยุคปัจจุบันไม่เหมือนตอน 6 ตุลา 19