วันเสาร์, ธันวาคม 20, 2557

เสวนา UPDATE ประเทศไทย : การบริหารส่วนภูมิภาคhttps://www.youtube.com/watch?v=LrVbxzGRSvM&feature=youtu.be

เสวนา “UPDATE ประเทศไทย : การบริหารส่วนภูมิภาค”
วิทยากร ศ. ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง | อ.ชำนาญ จันทร์เรือง | รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล | ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินการและนำอภิปราย
วันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557
"ไทย – พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน"
Thai - Myanmar Studies in ASEAN Community
ร่วมจัดโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด l มหาวิทยาลัยนเรศวร l มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศา­­สตร์ l มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย