วันอาทิตย์, ธันวาคม 21, 2557

ทะไลลามะให้สัมภาษณ์บีบีซี “จับใจ” มาก “ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป”


ทะไลลามะให้สัมภาษณ์บีบีซี “จับใจ” มาก “ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป” เหมือน “สถาบัน” ต่าง ๆ “สักวันหนึ่งสถาบันทะไลลามะคงปลาสนาการไป มันเป็นสถาบันที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและต้องดับไป” ประมุขของทิเบตกล่าว “ไม่มีหลักประกันว่า ในอนาคตจะมีทะไลลามะที่งี่เง่าขึ้นดำรงตำแหน่ง สร้างความอับอายให้กับตนเอง ซึ่งคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก เราน่าจะปล่อยให้จารีตที่เก่าแก่หลายร้อยปีดับลงไปในช่วงเวลาที่ยังมีทะไลลามะซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนมากกว่า”

ผมว่าที่ท่านพูด มันช่างคล้ายกับที่ “ธอมัส เพน” เขียนไว้เมื่อ 238 ปีก่อนว่า “เดิมแท้แล้วมนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่มีใครอาจอ้างชาติกำเนิดเพื่อสถาปนาราชวงศ์ของตน และสืบทอดอำนาจตนเหนือผู้อื่นได้ตลอดไป เพราะแม้เขาคู่ควรแก่ความเคารพจากทวยราษฎร์ แต่ทายาทของเขาอาจหาได้คู่ควรกับเกียรติยศนั้นไม่” “Of Monarchy and Hereditary Succession”

"The Dalai Lama institution will cease one day. These man-made institutions will cease," the Dalai Lama told the BBC. "There is no guarantee that some stupid Dalai Lama won't come next, who will disgrace himself or herself. That would be very sad. So, much better that a centuries-old tradition should cease at the time of a quite popular Dalai Lama." (http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30510018)

“For all men being originally equals, no one by birth could have a right to set up his own family in perpetual preference to all others for ever, and though himself might deserve some decent degree of honors of his contemporaries, yet his descendants might be far too unworthy to inherit them.” Thomas Paine (1737 -1809)

Pipob Udomittipong
...

BBC News Dalai Lama concedes he may be the last https://www.youtube.com/watch?v=VX9QSTgHoOo