วันศุกร์, ธันวาคม 19, 2557

ว่อนเน็ต!! เปิดราคาจัดจ้าง "ค่านิยม 12 ประการ"


ว่อนเน็ต!! “ราคา-ค่า" นิยม 12 ประการ พุ่งทะลุ 35 ล้าน


จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จ้างเหมาจัดทำ สติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการเผยแพร่ โดยวงเงินงบประมาณสูงถึง 7,117,400 บาท และมีราคากลางอยู่ที่ 7,117,353.24 บาท ล่าสุดพบว่าเว็บไซด์ meconomics.net ได้เผยแพร่เอกสาร “ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง” โครงการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ” ซึ่งเป็นหนังสั้น 12 เรื่องโดยมีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จากวงเงินงบประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งราคากลางกำหนดไว้ 24,979,300.87 บาท

นอกจากนี้เว็บไซด์ดังกล่าวยังเผยแพร่เอกสาร “ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง” โครงการ “จ้างจัดทำบทเพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ” วงเงินงบประมาณ 3,500,000 บาท โดยมีการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 3,500,000 บาท
สำหรับงบประมาณในการจัดทำและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เฉพาะกรณี “ค่านิยม 12 ประการ” ซึ่งปรากฎและวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลมีเดีย ขณะนี้ รวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท !

ooo

ถ้าสติกเกอร์ 7 ล้านแล้วทำหนังสั้นจะราคาเท่าไหร่? เปิดราคากลางหนังสั้นค่านิยม 12 ประการ 25 ล้านบาทที่มา เวป meconomics
By: lew on Wed, 2014-12-17 11:06

จากข่าวสติกเกอร์ LINE "ค่านิยม 12 ประการ" ตั้งราคากลางกว่า 7 ล้านบาท คำถามที่หลายๆ คนสงสัยคือแล้วงบประมาณในส่วนอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการนี้เป็นเงินอีกเท่าไหร่ เอกสารนี้เป็นเอกสารเปิดเผย ทาง Meconomics จึงนำมาเทียบกันครับ

ภาพยนตร์ทั้ง 12 เรื่องกำหนดราคากลางไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา จากงบประมาณ 25 ล้าน ราคากลางกำหนดไว้ 24,979,300.87 บาท

เช่นเดียวกับงบประมาณของสติกเกอร์ LINE ราคาในเอกสารนี้เป็นราคากลางและผมยังค้นเอกสารราคาที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างจริงไม่พบ

ที่มา - สำนักนายกรัฐมนตรีที่มา เวป meconomics

จากข่าว สติกเกอร์ LINE "ค่านิยม 12 ประการ" ตั้งราคากลางกว่า 7 ล้านบาท และ ราคากลางหนังสั้นค่านิยม 12 ประการ 25 ล้านบาท สื่ออีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับนโยบาย "ค่านิยม 12 ประการ" คือบทเพลงพร้อม MV เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง โดยงานนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ GMM Grammy

โครงการนี้ดำเนินการภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 โดยใช้ชื่อโครงการว่า จ้างจัดทำบทเพลงปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๗ มูลค่าโครงการ 3.5 ล้านบาท กำหนดส่งงานภายใน 60 วัน มีเนื้องาน 3 อย่าง ได้แก่
จัดทำเนื้อร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ พร้อมเรียบเรียง ประสานเสียง บันทึกเสียง ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที
บันทึกเสียงโดยใช้ศิลปิน-นักร้องที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่า 6 คน
ผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Music Video) ประกอบเพลง 1 เรื่อง ยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที โดยใช้ศิลปิน-นักร้องที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่า 6 คน

ที่มา - เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม

MV เพลงค่านิยม 12 ประการ

กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของการนำดนตรีและบทเพลงเ­ป็นสื่อกลางในการสร้างความสุขให้แก่ประชาช­น จึงดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมบทเพลงปลู­กฝังค่านิยมหลักคนไทยเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” โดยนำเนื้อหาของค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาจัดทำเนื้อร้อง เรียบเรียงเสียงประสาน ขับร้องโดยศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง, ไอซ์-ศรัณยู วินัยพานิช , กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ,แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น ,ไมค์-พรภิรมย์ พินทะปะกัง และ ต่าย-อรทัย ดาบคำ คำร้อง/ทำนองโดย ปิติ ลิ้มเจริญ เรียบเรียงโดย ศราวุธ ฤทธิ์นันท์ เพื่อเป็นโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังความส­ามัคคีด้วยการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึ­งค่านิยม ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีรากฐานด้านคุณธ­รรมและจริยธรรม
เอกสาร TOR จัดจ้างโครงการ

TOR จ้างจัดทำบทเพลงปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๗ by Isriya Paireepairit