วันจันทร์, ธันวาคม 15, 2557

Thaivoicemedia มีรายงานข่าว อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดราชวงค์ เผยเบื้องหลัง "พระบรมฯ"ทรงหย่า"หม่อมศรีรัศมิ์"


เมื่อวันที่ 13 ธค. 2557 เวปไซต์ thaivoicemedia.com มีรายงานข่าว เผยเบื้องหลัง "พระบรมฯ"ทรงหย่า"หม่อมศรีรัศมิ์" โดยอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดราชวงค์ เป็นแหล่งของข่าว

ส่วนหนึ่งของรายงาน...

"แหล่งข่าวในราชสำนักได้เปิดเผยกับ Thaivoicemedia ว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีความประสงค์ที่จะทรงหย่ากับ หม่อมศรีรัศมิ์ มาเป็นเวลานานแล้ว หลังทรงทราบเรื่องที่บรรดาญาติพี่น้องหม่อมศรีรัศมิ์ อ้างสมเด็จพระบรมฯในการฉ้อโกง หลอกลวง ผู้อื่น รวมทั้งแอบอ้างเพื่อประกอบธุรกิจที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบ และหม่อมศรีรัศมิ์ ก็มิได้ปฎิเสธกับปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงนำไปสู่การหย่าร้างดังกล่าว..."

เนื่องด้วยไทยอีนิวส์ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ จึงขอผู้อ่านใช้วิจารณญาณเอง และยังมีอีกหลายเรื่องหรือประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องเดียวกัน เช่น หม่อมเบ็นซ์ หรือ คุณยุวธิดา ผลประเสริฐ การเตรียมพระองค์สำหรับการเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ตลอดจน เรื่องข่าวลือมาตลอดว่า มีความขัดแย้งกันระหว่าง สมเด็จพระบรมฯ กับ สมเด็จพระเทพฯเป็นต้น

อนึ่งใน Thai Voice Media ยังได้สัมภาษณ์ คุณจักภพ เพ็ญแข เป็นกรณีแยกออกมาจากรายงาน "พระบรม"