วันจันทร์, ธันวาคม 22, 2557

ประกาศโครงการสสป. "บ้านหลังที่สอง ของพี่น้อง" แหล่งพักพิงของเหล่านักสู้เพื่อประชาธิปไตยไทย
ที่มา แนวร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ

กลุ่มผู้รักประชาธิปไตยในเยอรมนี หนึ่งในเครือข่าย สมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย(สสป.) ประชุมเร่งเดินหน้าสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางการเมืองในยุโรป สสป.


...


ประกาศสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย(สสป.)
เรื่อง โครงการ บ้านหลังที่สอง ของพี่น้อง

ด้วยมติที่ประชุมสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย(สสป.) ครั้งที่ 2/2557 ได้มีมติเรื่องการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางการเมืองในยุโรป(สสป.) ขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ประสานงานเป็นรูปธรรมฯ ทางสสป.จึงได้จัดโครงการ "บ้านหลังที่สองของพี่น้องนักสู้ประชาธิปไตย" ในยุโรปขึ้น โดยมีแนวคิด ให้ชุมชนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในยุโรป ให้เป็นที่พักพิงของเหล่านักสู้เพื่อประชาธิปไตยไทย

ขณะนี้การดำเนินการของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางการเมืองในยุโรป(สสป.) ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยเดือนแรกของการเริ่มโครงการฯ ได้มีชุมชนพี่น้องคนไทยกว่า 10 เมืองในประเทศต่างๆในยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมโครงการ(จากเป้าหมาย 100 เมือง) ที่จะรองรับพี่น้องของเราต่อไป

ด้วยเหตุที่ทางสสป.เข้าใจดีว่า การต่อสู้กับเผด็จการทหารในรอบนี้ พวกเราต้องสู้ยาวและต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้น การเร่งสร้างเครือข่ายองค์กรและสร้างฐานที่มั่นจะเป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้น ฐานที่มั่นของนักสู้เพื่อประชาธิปไตย จะต้องลงหลัก ปักฐาน สร้างความแข็งแกร่ง แข็งแรง เพื่อสร้างจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้กับพี่น้องเราต่อไป

โปรดติดตาม หลักสูตรผู้นำการต่อสู้ประชาธิปไตย ในปีหน้า(ปี 58) และอีกหลากหลายกิจกรรม ในโครงการอื่นๆ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2557

กรรมการกลาง
สมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย(สสป.)