วันเสาร์, ธันวาคม 27, 2557

บวรศักดิ์"อ้างโลกส่วนใหญ่ไม่ทำกัน เขียนให้นายกฯต้องเป็นส.ส....ลุงบวรศักดิ์หมายถึงโลกไหน?***"บวรศักดิ์"อ้างโลกส่วนใหญ่ไม่ทำกัน เขียนให้นายกฯต้องเป็นส.ส. ชี้ปิดประตูตายยามวิกฤต***

(ลุงบวรศักดิ์หมายถึงโลกไหน? ก. โลกที่สาม ข. โลกเปรต ค. โลกผีสางนางไม้ ง. โลกเทวดา)

บวรศักดิ์ ระบุ การบัญญัติให้ ส.ส. ต้องเป็นนายกฯ เป็นการปิดประตูตายในภาวะวิกฤต ยันไม่มีวาระซ้อนเร้น

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวในงานเสวนาสานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนหนึ่งได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่กรรมาธิการยกร่างฯกำหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ว่าเหตุผลที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.เนื่องจากวิกฤตทางการเมืองในปี2535โดยในครั้งนั้นประธานวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้กราบบังคมทูลรายชื่อนายกรัฐมนตรีอีกทั้งการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการลงคะแนนในรัฐสภา วิกฤตพฤษภาทมิฬเมื่อปี 2535 จึงเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามกรรมาธิการยกร่างฯเห็นว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นผู้นำรายชื่อนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลและการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีก็มีการลงมติในรัฐสภาจึงไม่จำเป็นต้องบัญญัติว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.พร้อมยืนยันว่าในภาวะปกติไม่มีพรรคการเมืองใดจะเสนอชื่อคนที่ไม่เป็นส.ส.ให้เป็นนายกรัฐมนตรี

อีกทั้งเห็นว่าวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาจนนำไปสู่รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมนั้นมาจากการเขียนรัฐธรรมนูญที่ผูกมัดจนเกินไป เป็นการปิดประตูในเวลาวิกฤต เพราะเวลานั้นรัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้และไม่สามารถหาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส. คนส่วนใหญ่เรียกร้องให้ใช้ มาตรา 7 ตามรัฐธรรมนูญ เป็นเสมือนการขอพึ่งพระบารมีพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยมีพระราชดำรัสแล้วว่า มาตรา 7 ไม่ได้หมายความว่า ให้พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

พร้อมกันนี้ยืนยันว่าการบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.นั้นไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่กรรมาธิการยกร่างฯพิจารณาจากดุลยภาพระหว่างภูมิสังคมไทยกับโลกาภิวัฒน์และความเป็นไปของโลก

ทั้งนี้193ประเทศทั่วโลกมีเพียง26ประเทศที่บัญญัติไว้ตายตัวให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ส่วนประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ของโลกจะไม่มีการบัญญัติ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419565689
.....

***น่ากลัวที่สุด! อ.จุฬาฯ ซัดข้อเสนอ นายกฯมาจากคนนอกได้ พาสังคมย้อนไป36ปี สู่ยุคปชต.ครึ่งใบ***

รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวกรณีที่ กมธ.ยกร่างฯเปิดช่องให้คุณสมบัตินายกฯไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. ว่า การกำหนดให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจาก ส.ส.ก็ได้ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เพราะสังคมไทยเดินมาไกลมากแล้ว ที่ผ่านมาวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 ต้องยอมเสียเลือดเนื้อเพื่อแลกกับการให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. ก่อนจะเริ่มบังคับให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส.ได้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เป็นครั้งแรก ข้อเสนอดังกล่าวของ กมธ.ยกร่างฯ จะพาสังคมย้อนหลังกลับไปกว่า 36 ปี เหมือนรูปแบบการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2521 ในยุคสมัยของประชาธิปไตยครึ่งใบ ดังนั้น จึงอยากให้ กมธ.ยกร่างฯ ทบทวนข้อเสนอดังกล่าวอีกครั้ง หรือไม่ก็ทำประชามติถามความต้องการจากประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ มิเช่นนั้นเชื่อได้เลยว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะเสียของแน่นอน

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419552310

Credit Phattita Cheraiem