วันอังคาร, ธันวาคม 16, 2557

คนไทยในอังกฤษ "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" ด้วย "ความสุขของประชาชน ที่ไม่ต้องมโน! ไม่เอา รัฐทหาร รัฐราชการ รัฎฐาธิปัตย์ ยกเลิกกฎอัยการศึก"

ความสุขของประชาชน ที่ไม่ต้องมโน!
ไม่เอา รัฐทหาร รัฐราชการ รัฎฐาธิปัตย์ ยกเลิกกฎอัยการศึก

วันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. อ.ใจ อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ คนไทย ในอังกฤษ ส่งท้ายปีเก่า โดยได้มีการพูดคุย พบปะในหลายๆประเด็น การเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา วิพากษณ์วิจารณ์ ปัญหา ของสังคมไทย ทีเกิดขึ้นและยุทธศาสตร์ที่จะทำต่อไปปีหน้า

ที่มา Suda Rangkupan อ.หวาน shared Konthaiuk community