วันศุกร์, ธันวาคม 19, 2557

คืนความจริง ชวนคุยกับ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น : กฎหมาย เสรีภาพ กับ ละครเจ้าสาวหมาป่า

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น : กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องเสรีภาพ (1)
https://www.youtube.com/watch?v=HPXF0oCkzPM&feature=youtu.be


ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น : ละครเจ้าสาวหมาป่ากับเสรีภาพในสังคมไทย (2)
https://www.youtube.com/watch?v=hNMpH12xP_w&feature=youtu.be

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น จากภาควิชาการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นผู้หนึ่งที่สนใจปัญหาประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงของรัฐไทยต่อประชาชนในมิติต่าง ๆ และเป้นเจ้าของผลงาน Revolution Interrupted, Farmers, Students, Law, and Violence in Northern Thailand นอกจากนั้น ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ยังสนใจการใช้ศิลปะในแขนงต่าง ๆ ในการสะท้อนปัญหา ทางสังคมการเมืองด้วย