วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 18, 2557

หมอบคลานไทยในสายตาชาวโลก


https://www.youtube.com/watch?v=ZcAD-pRxg98

ที่มา http://news.voicetv.co.th/thailand/144398.html

การหมอบคลาน ธรรมเนียมไทยที่ครั้งหนึ่งเคยปรากฏไหลถึงราชสำนักฝรั่งเศส กลับถูกกษัตริย์ไทยยกเลิกเพื่อให้มีอารยะตามธรรมเนียมฝรั่ง ปัจจุบัน แฟชั่นหมอบคลานกลับมาอีกครั้ง น่าสงสัยว่าธรรมเนียมไทยย้อนยุคนี้จะถูกมองอย่างไรในสายตานานาชาติ