วันอังคาร, ธันวาคม 16, 2557

อ่า...เรื่องเงิน ๒๐๐ ล้านเกือบจะเป็นปัญหาเมื่อท่าน Chulcherm Yugala ตั้งข้อกังขา

"ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ขอความกรุณา ออกมาแถลงเพื่อจะได้ตอบโจทย์ในเรื่องหนังสือ หรือเอกสารดังกล่าว ก่อนที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะโดนทำลายไปมากกว่านี้...

ในเรื่องที่ประชาชนโจทย์ขานกันในปัจจุบันนี้ว่า....'หนังสือ หรือเอกสารดังกล่าว เป็นของจริงหรือเท็จ' ให้กระจ่างแจ้ง"

(http://www.isranews.org/isranews-article/item/35100-isranews1512571.html)

จึงร้อนถึงท่านสมหมาย จำต้องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร "ในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" รายละเอียดอย่างไร ดูที่ 'ข่าวกระทรวงการคลัง'

น่าสนใจตรงที่ข้อความย่อหน้าสุดท้าย

"อนึ่ง ขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายโปรดงดการนำเอกสารใดๆ ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ลงในสื่อทุกชนิดด้วย"

ในเมื่อท่าน Chulcherm ยังโพสต์ต่อไป นัยนี้ 'เรา' เลยถือว่าไม่ 'ไม่เหมาะสม' แก่การเผยแพร่

ท่าน ยุgala (อ้าง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) จำนรรจาว่า

"ก่อนอื่นเราต้องแยกระหว่างคำว่า 'ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์' กับ 'ทรัพย์สินราชวงศ์จักรี' กับ 'ทรัพย์สินส่วนพระองค์' ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือ ทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึงสถาบันฯ ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลที่ดำรงพระยศเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรี...

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทรัพย์สินส่วนนี้จึงตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนพระมหากษัตริย์ก็ได้รับพระเกียรติ์ให้ทรงสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการไปช่วยดูแลการทำงานได้ 4 คน"

(https://www.facebook.com/chulcherm.yugala/posts/10152650383568371)

Chulเจิม ยัง tush push ประเด็นด้วยว่า "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้นำทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปใช้ในเรื่องส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์เลย แต่นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมทั้งหมด"

แต่ Somsak Jeamteerasakul กลับฟันธงว่า "ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น พระมหากษัตริย์เป็นคนคุมโดยสิ้นเชิง #ในลักษณะไม่ต่างจากการคุมทรัพย์สินสวนพระองค์นั่นแหละ..." SsJ ยัง debates ต่อไปอีก

(https://www.facebook.com/somsakjeam?fref=ts)

"บทความที่นำไปอ้างกันว่าเป็นของ 'บวรศักดิ์ อุวรรโณ' ผมอ่านแต่แรกก็รู้ว่าไม่ใช่บวรศักดิ์เขียนแน่ คือบวรศักดิ์อย่างไรก็เป็นนักกฎหมาย และถ้าใครเป็นนักกฎหมาย อ่าน พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ก็รู้วา คนเขียนบทความนี้ไม่มีความรู้เลย มั่ว เรียกว่า 'ตกม้าตาย' ตั้งแต่แรกแล้ว...

คือใครอ่านกฎหมายเรืองนี้ หรือศึกษาเพียงเล็กน้อยก็รู้ว่า อันนี้มั่ว #ไม่มีการแบ่งประเภทนี้อยู่เลย (และประเภทที่มีการแบ่ง 'ทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน' - ไมใช่ชื่่อแบบที่เขียน 'ทรัพย์สินราชวงศ์จักรี' ซึ่งไม่มี - ก็ไม่ใช่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ด้วย"

เป็นอันว่า สิ่งที่จุลcherm ยกมาอ้างว่าเป็นของบวรศักดิ์ ที่สมศักดิ์แย้งว่า 'มั่ว' นั้น น่าจะเป็นดังที่ Somศ จ. สรุปว่า

"คนเขียนบทความจริงๆ คือคนทีใช้ชื่อ 'ใหม่เมืองเอก' ซึงพยายามอวดฉลาด เขียนในสิ่งทีตัวเองไม่มีความรู้ ไม่ได้ศึกษามาเลย

ต้นฉบับแรกสุดของบทความของเขา อยู่ทีนี่ http://akelovekae.blogspot.fr/2008/12/5-fobes.html

(ซึ่งเมื่อเข้าไปสำรวจดูแล้วสันนิษฐานได้ว่า คงจะไม่ 'ไม่เหมาะสม' ตามนัยยะของประธานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เช่นกัน)