วันเสาร์, ธันวาคม 27, 2557

Do we have frogs inside in ASEAN....?Do we have frogs inside in ASEAN....?
ผมอยากเชื่อว่า ในอุษาคเนย์ น่าจะมีคำพังเพยว่า
"กบในกะลา" เหมือนไทยเรา
ใครทราบบ้าง พม่ามีไหม มอญมีไหม เขมร/ลาว
มลายู/อินโดนีเซีย มีหรือไม่ ครับ
(อ ฮารา ว่าอย่างไร ครับ)
Charnvit Ks...
....

ไทยรับเอาทั้งสำนวนมาเลย์และจีน จึงมีกบ 2 ชนิดในประเทศไทย คือ
1. อยู่ในกะลา
2. อยู่ในสระจ้อย

กบชนืดที่ 1 อภิมหาดักดาน มองอะไรไม่เห็น โลกมืด เสรีภาพจำกัดจำเขี่ยยิ่งกว่าอยู่ในสระจ้อย แต่ปลอดภัยนะ จะบอกให้

กบชนิดที่ 2 มหาดักดาน ดีตรงยังพอมีเสรีภาพ ว่ายและกระโดดไปไหนมาไหนได้บ้าง แต่เสรีภาพนั้นกลับต้องแลกด้วยชีวิตและภัยคุกคามต่างๆ เอ...จะเป็นกบชนิดไหนดีหว่า? มันก็แย่พอกันเลยนะ!

Pornpen Hantrakool