วันศุกร์, ธันวาคม 19, 2557

เสรีไทยฯรณรงค์ร่าง รนธ.ฉบับประชาชน กดดันนานาชาติ ปฎิเสธ รัฐบาลเผด็จการทหารไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=2LYjRFQtCNs

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ เสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia.com ถึงความคืบหน้าของการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่จะทำให้อำนาจการปกครองประเเทศเป็นของปร­ะชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้ง การรณรงค์ในเวทีนานาชาติเพื่อให้ ปฎิเสธ รัฐบาลเผด็จการทหารในประเทศไทย