วันอังคาร, พฤศจิกายน 18, 2557

คลิป Thai Voice Media : อ.ธงชัย วิเคราะห์เรื่องสถาบันฯ และ ม.112

"มาตรา112" บังคับให้จงรักภักดี-ประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้า https://www.youtube.com/watch?v=tSEkP-T3aww

ที่มา Thai Voice Media

Published on Nov 16, 2014
ดร.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia.com ถึงบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไ­ทยรวมทั้ง การเปลี่ยนผ่านรัชกาลที่จะเกิดขึ้นในสังคม­ไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้ สังคมไทย ควรจะเตรียมรับมือกับสถาการณ์นี้อย่างไร รวมทั้ง การดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทย ที่ถูกทำให้กลายเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์ขอ­งกลุ่มคนที่เรียกว่า Hyper Royalism ซึ่งคนกลุ่มนี้ใช้สถาบันกษัตริย์เพื่อแสวง­หาประโยชน์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคม รวมทั้ง การบังคับกฎหมาย 112 อย่างเข้มงวดในทุกวันนี้ เป็นอันตรายต่อสังคมไทย และสถาบันกษัตริย์เอง อย่างไร