วันอังคาร, พฤศจิกายน 18, 2557

ใครประท้วง...ฮู...วัต...แว...เว็น...เรียล?!?https://www.facebook.com/video.php?v=1404970259727934&set=vb.1394923427399284&type=2&theater