วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 16, 2557

ทำทำไม?

ทำทำไม?

มือหนึ่งอุดหูตัวกลัวเสียงบ่น
มือหนึ่งปิดปากคนห้ามส่งเสียง
ตบเท้าลั่นยกกำลังตั้งแถวเรียง
ภัยมั่นคงก็เพียงเพื่อนคนไทย

Kasian J
ooo