วันอังคาร, พฤศจิกายน 25, 2557

จดหมายเปิดผนึกถึงแนวร่วมประชาธิปไตยและคุณสมศักดิ์ บก.ไทยอีนิวส์


พวกเราชาวไทยอีนิวส์ ต่างก็ทำงานกันด้วยความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการถูกโยนคดีมาตรา 112 มาให้เมื่อใดก็ได้ เพราะนี่คือความจริงของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การเมืองไทยนับเนื่องมาตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 อันส่งผลต่อการก่อกำเนิดเวบข่าวไทยอีนิวส์ เพื่อเปิดพื้นที่การเผยแพร่ข่าวที่สื่อกระแสหลักไม่อาจกระทำได้ หรือเลี่ยงที่จะไม่กระทำ

มาตรา 112 ถูกนำมาใช้เล่นงานคนทำงานสื่อ นักกิจกรรม และชาวบ้านพุ่งสูงขึ้นมากนับตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งในฐานะของการยืนยันถึงการเป็นสื่ออิสระ ไทยอีนิวส์ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง ที่จะไม่นำเสนอปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา 112 รวมทั้งปัญหาภายในชาติ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปิดกั้นการพูดถึงหรือวิจารณ์การเมืองที่มีความเกี่ยวข้องพัวพันไปถึงสถาบันกษัตริย์

แม้จะพยายามทำข้อมูลและเขียนข่าวกันด้วยความระมัดระวัง โดยที่ไม่ยอมให้ความกลัวอยู่เหนือมโนสำนึกและความรับผิดชอบของการทำหน้าที่สื่อ ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงไม่อาจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่เสี่ยง

คุณสมศักดิ์ เป็นหนึ่งในทีมงานไทยอีนิวส์ที่อยู่ในความเสี่ยงเสมอมา และก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายด้านจากการพยายามทำหน้าที่สื่ออย่างอิสระและยึดมั่นในหลักการแห่งเสรีภาพสื่อ แม้ว่าจะตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงจากการทำหน้าที่สื่อในประเทศที่ได้ชื่อว่า "ไม่มีเสรีภาพสื่อ" เช่นประเทศไทย คุณสมศักดิ์ก็เผชิญหน้ากับความเสี่ยงเหล่านั้นด้วยความกล้าหาญ

ข่าวการถูกจับกุมตัวของคุณสมศักดิ์และการตัดสินจำคุกกันด้วยกฎหมายที่ไร้ซึ่งหลักการแห่งความยุติธรรมเช่นมาตรา 112 - ยิ่งไม่ต้องกล่าวว่าตัดสินโดยศาลทหารในสภาวะประเทศอยู่ในช่วงการถูกทำรัฐประหารและกฎอัยการศึกเช่นนี้ กับข้อกล่าวหาอันเลื่อนลอย - แน่นอนว่าไม่มีทางที่จะเรียกได้ว่า นี่คือความยุติธรรม

คำพูดของคุณสมศักดิ์ที่บอกต่อสาธารณชนรวมถึงพวกเราทีมงานด้วยที่ว่า "We shall overcome" จึงเป็นทั้งคำประกาศ และคำสัญญา ถึงการคงมั่นในการทำหน้าที่ของพวกเราทุกคน เพื่อสร้างประเทศไทยที่ตั้งมั่นอยู่บนอุดมการณ์แห่งเสรีภาพและประชาธิปไตย 

แม้จะรู้ว่าคุณสมศักดิ์เข้มแข็งและมีขวัญกำลังใจที่แกร่งกล้า แต่ก็ขอส่งกำลังใจ ความระลึกถึง และความเคารพไปยังคุณสมศักดิ์ และให้คำมั่นว่า จะคงทำหน้าที่ขับเคลื่อนไทยอีนิวส์ให้เป็นสื่ออิสระและมีคุณภาพต่อไป