วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 16, 2557

"เปิดถ้วยแทงได้เลย ถอดถอนไม่ได้"


ชื่อบทความใน มติชนออนไลน์
เหตุปัจจัยอันใดทำให้ที่หน้า 11 ของ "มติชนสุดสัปดาห์" ฉบับหน้าปก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงนำเอา "ยอดคำเท่"จาก นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ซึ่งฟันธง

"เปิดถ้วยแทงได้เลย ถอดถอนไม่ได้"

อาจเป็นเงาสะท้อนสำนวนในแบบนักเลง "ไฮโล" อยู่บ้าง แต่ก็ด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นและจริงจังยิ่ง

1 ในฐานะที่เป็น "ทนาย" 1 ในฐานะที่เป็น "นักการเมือง"

คำว่า "ถอดถอน" ในที่นี้มิได้หมายความเพียง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หากมีความหมายครอบคลุมไปถึง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองประธานรัฐสภา

และยังรวมอดีต ส.ว.อย่าง นายดิเรก ถึงฝั่ง อย่าง นายพีระ มานะทัศน์ อย่าง นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง และอย่าง พล.ท.พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน เป็นต้น

เท่ากับ "ป.ป.ช." เสนอได้ แต่ "ถอดถอน" ไม่ได้

เป็นความมั่นใจเหมือนกับที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รู้สึก เป็นความมั่นใจเหมือนกับที่ นายสุริยะใส กตะศิลา สัมผัสได้

ทำไม

ความกังวลของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และ นายสุริยะใส กตะศิลา อาจมาจากตัวเลขในที่ประชุม สนช.เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน

87 รับ 75 ไม่รับ

เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานที่จะสามารถถอดถอนได้ต้องอยู่ที่ 3 ใน 5 ของ สนช.ทั้งหมด เท่ากับ 132 เสียง

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี จึงร้อง "แย่แล้ว"

นายสุริยะใส กตะศิลา จึงอุทาน "ต้องหาเสียงเพิ่มอีก 45 เสียงจึงจะถอดถอนสำเร็จ เรียกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาชัดๆ"

ขณะที่ความแน่ใจของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อยู่ที่การประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน

เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะยินยอม "เลื่อน" การพิจารณาถอดถอนออกไปตามคำร้องขอจากทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือไม่

เป็นความแน่ใจเมื่อ "วิป" มีมติให้ "เลื่อน"

และน่าจะทวีความแน่ใจยิ่งขึ้น เมื่อที่ประชุม สนช.มีมติด้วยเสียง 167 ต่อ 16 งดออกเสียง 7 ให้ "เลื่อน" ออกไป

167 นั่นแหละคือ "เรียล ธิง"

เป็น 167 ที่เห็นอกเห็นใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

การประชุมใหญ่ สนช.ในวันที่ 12 พฤศจิกายน จึงทำให้ตระหนักในตัวเลขและความเป็นจริงว่าทางโน้มของ สนช.จะดำเนินไปอย่างไร

ตัวเลข 87 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เสมอเป็นเพียง "เป้าหลอก"

พอมาถึงการประชุมใหญ่ สนช.ในวันที่ 12 พฤศจิกายน จำนวน 87 จึงหดลงมาเหลือเพียง 16 นี่แหละคือของแท้

เป็นของแท้อันมาจาก นายสมชาย แสวงการ

เป็นของแท้อันมาจาก พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม และ นายตวง อันทะไชย ผนวกรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน

ครานี้ก็แจ่มชัดแล้วว่า ทำไมต้อง "ทอดกฐิน"

เหมือนกับมติ "วิป" ไม่มีความหมาย เหมือนกับน้ำเสียงของคนอย่าง พล.อ.

นพดล อินทปัญญา ไม่มีบทบาทอะไรเลย เหมือนกับได้เกิดอาการ "แข็งเมือง" ขึ้นอย่างผิดปกติภายในสมาชิก สนช.

สนช.อัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เสนอมากับมือ

ความกังวลของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ความหวั่นไหวของ นายสุริยะใส กตะศิลา จึงมิได้เกิดขึ้นอย่างไร้รากฐานและความเป็นจริง

ยิ่งนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ยิ่งให้เปิด "ถ้วยแทง"

ท่าทีและการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดนี้ "สะท้อน" ความเป็นจริงอะไรให้ได้สัมผัส

1 สะท้อนถึงเป้าหมายของการออกมารัฐประหาร ขณะเดียวกัน 1 สะท้อนถึงลักษณะอันค่อยๆ คลี่คลายและขยายตัวเพื่อหา "บทสรุป" ของสถานการณ์ที่เคยยืดเยื้อ

ยืดเยื้อมาแต่รัฐประหารเดือนกันยายน 2549