วันเสาร์, พฤศจิกายน 15, 2557

อ.หวาน สุดา รังกุพันธุ์ เปิดประเด็น...ถึงเวลาเปลี่ยนจากคำว่า "ราชอาณาจักร" เป็น "ประชารัฐ" ใน รธน. --- นั่นสิทำไมไม่ใช้คำนี้ใน FB Suda Rangkupan อ.หวาน ได้เสนอว่า ถึงเวลาเปลี่ยนจากคำว่า "ราชอาณาจักร" เป็น "ประชารัฐ" ใน รธน.
...

ดูเนื้อร้อง เพลงชาติไทย
ฉบับปัจจุบันประกอบ...

ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามกองทัพบก

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย