วันศุกร์, ตุลาคม 21, 2559

แถลงการณ์ของ UNHCR Thailand ครั้งนี้คงจะสร้างความอับอายให้กับ UNHCR ที่เป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนสากลไปอย่างมากที่เดียว
จาก FB

Junya Yimprasert

แถลงการณ์ของ UNHCR Thailand ครั้งนี้คงจะสร้างความอับอายให้กับ UNHCR ที่เป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนสากลไปอย่างมากที่เดียว

I was stunt to see this Thailand's UNHCR statement this morning.

No wonder UNHCR Thailand has never done anything in the case of Thai people in need of exiles. UNHCR Thailand is right that the office haven't assist any Thai who seeks exiles. All of us have to individually apply for the status from the countries we landed by ourselves.

-----------------------
UNHCR Thailand The UNHCR Representation in Thailand has been made aware of entirely inappropriate comments made by an individual who claims to have sought asylum in France.

UNHCR states clearly and unequivocally that it has no direct or indirect connection to such an individual.

Asylum claims in France are determined solely by the French Government. UNHCR strongly condemns any comments attributed to this individual, which reportedly relate to the demise of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

UNHCR joins with the entire UN Community in reiterating its heartfelt condolences at the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, whose legacy of good works, devotion to duty and compassion for people stands now and in the future as a model not just for Thailand but for the world.

The UNHCR Representation in Thailand
.....

สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) ได้ทราบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจากบุคคลที่ได้อ้างตนว่าลี้ภัย ที่ประเทศฝรั่งเศส

UNHCR ขอยืนยันว่าทาง UNHCR ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดต่อบุคคลดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม การขอลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสได้รับการพิจารณาจากทางรัฐบาลฝรั่งเศสเท่านั้น

UNHCR ขอประณามทุกความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มา ณ ที่นี้

UNHCR ร่วมกับทุกหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ซึ่งทรงอุทิศตนในการทรงงาน และความเมตตากรุณาเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตไม่เพียงเฉพาะต่อผสกนิกรชาวไทยแต่ต่อผู้คนทั่วโลกอีกด้วย

สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
UNHCR Thailand

ooo


What is the Mission Statement of the UNHCR?


The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), also known as the UN Refugee Agency, is the world's leading organization aiding and protecting people forced to flee their homes due to violence, conflict and persecution.

Our Mission - USA for UNHCR


Does the UNHCR Thaland has the same mission?

.....


Mission statement UNHCR - THE UNITED NATIONS REFUGEE AGENCY 

UNHCR is mandated by the United Nations to lead and coordinate international action for the worldwide protection of refugees and the resolution of refugee problems. 

UNHCR’s primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees. In its efforts to achieve this objective, UNHCR strives to ensure that everyone can exercise the right to seek asylum and find safe refuge in another State, and to return home voluntarily. 

By assisting refugees to return to their own country or to settle permanently in another country, UNHCR also seeks lasting solutions to their plight. 

UNHCR’s efforts are mandated by the organization’s Statute, and guided by the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 

International refugee law provides an essential framework of principles for UNHCR’s humanitarian activities. 

In support of its core activities on behalf of refugees, UNHCR’s Executive Committee and the UN General Assembly have authorized the organization’s involvement with other groups. 

These include former refugees who have returned to their homeland; internally displaced people; and people who are stateless or whose nationality is disputed. 

UNHCR seeks to reduce situations of forced displacement by encouraging States and other institutions to create conditions which are conducive to the protection of human rights and the peaceful resolution of disputes. 

In pursuit of the same objective, UNHCR actively seeks to consolidate the reintegration of returning refugees in their country of origin, thereby averting the recurrence of refugee-producing situations. 

UNHCR is an impartial organization, offering protection and assistance to refugees and others on the basis of their needs and irrespective of their race, religion, political opinion or gender. 

In all of its activities, UNHCR pays particular attention to the needs of children and seeks to promote the equal rights of women and girls. 

In its efforts to protect refugees and to promote solutions to their problems, UNHCR works in partnership with governments, regional organizations, international and non-governmental organizations. 

UNHCR is committed to the principle of participation, believing that refugees and others who benefit from the organization’s activities should be consulted over decisions which affect their lives. 

By virtue of its activities on behalf of refugees and displaced people, UNHCR also endeavours to promote the purposes and principles of the United Nations Charter: maintaining international peace and security; developing friendly relations among nations; and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms.