วันเสาร์, ตุลาคม 15, 2559

เก็บตกทวิต สังคมกำลังขาดสติ ดูพวกฉวยโอกาส ไม่มียางอาย...








.....