วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 13, 2559

คลิป บีบีซีไทยถ่ายทอดสดเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
https://www.facebook.com/BBCThai/videos/1832911550263210/