วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 06, 2559

ศ.ธงชัย วินิจจะกูล : ความยุติธรรมของไทยบนฐานความเชื่อว่า "คนไม่เท่ากัน" + ธงชัย วินิจจะกูลเล่าเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ตามที่ตนเห็นให้ BBC News (ภาษาอังกฤษ)
ศ.ธงชัย วินิจจะกูล : ความยุติธรรมของไทยบนฐานความเชื่อว่า "คนไม่เท่ากัน"

ศ.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และอดีตแกนนำนักศึกษายุค 6 ตุลา ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยในวาระครบรอบ 40 ปี การปราบปรามนักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 หนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถูกระบุว่ายังไม่ได้รับการชำระและเรียนรู้ในพื้นที่สาธารณะของสังคมไทย ไม่มีผู้รับผิดจากการสังหารและทำร้ายนักศึกษาและประชาชนที่รวมตัวกันประท้วงการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางออกนอกประเทศ หลังเกิดการสังหารหมู่นักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ศ.ธงชัยพูดถึงแนวคิดเรื่องความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในสังคมไทย ซึ่งอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความยุติธรรมในแบบสากล โดยเขาเสนอแนวคิดว่า แม้ในทางสากล “สิทธิ” นั้นหมายถึงสิ่งที่ทุกคนมีอยู่เท่ากัน แต่รากฐานของสังคมไทยนั้นสิทธิหมายถึง “อำนาจ” ซึ่งคนมีอยู่ไม่เท่ากัน การคืนความยุติธรรมอาจไม่ได้หมายถึงการคืนความเป็นธรรมแต่เป็นการกลับคืนสู่ “ภาวะปกติ” ตามฐานความเชื่อแบบพุทธ ซึ่งนั่นหมายถึงการคืนสู่ภาวะของสังคมที่มีลำดับชั้น ทุกคนมีสิทธิอยู่ไม่เท่าเทียมกัน

ในฐานะอดีตผู้นำนักศึกษา บีบีซีไทยถามความเห็นของ ศ.ธงชัยถึงความเหมือนและต่างของสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการต่อสู้ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในไทยเมื่อ 40 ปี ก่อนกับปัจจุบัน เขาปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลว่าเขาไม่ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมรุ่นนี้มากพอ และคิดว่าไม่เป็นธรรมต่อคนรุ่นนี้หากจะนำฐานประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเมื่อ 40 ปีก่อนมาชี้วัด เพราะเขาเชื่อว่าเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไป

เหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 46 ราย และถูกจับกุมกว่า 3,000 คน โดยกองทัพได้เข้ายึดอำนาจในวันเดียวกันนั้น


Source:
https://www.facebook.com/BBCThai/videos/1829454713942227/

ooo

The brutal Bangkok crackdown that was hushed up for years BBC Newshttps://www.youtube.com/watch?v=SQzGJHhl4Zw

Jon Ungphakorn

Published on Oct 5, 2016

ooo

AFP video story on the massacre of students at Thammasat University 40 years ago


Source:
https://www.facebook.com/zenjournalist/videos/10154359773611154/

ooo

ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ที่ทราบแน่นอน เป็นศพชายไทยไม่ทราบชื่อ จำนวน 6 ราย และเป็นศพที่ระบุชื่อได้ จำนวน 30 ราย คือ

นายพงษ์พันธ์ เพรามธุรส : ถูกระเบิด
นายวิชิตชัย อมรกุล : ถูกของแข็งมีคมและถูกรัดคอ
นายอับดุลรอเฮง สาตา : ถูกกระสุนปืน
นายมนู วิทยาภรณ์ : ถูกกระสุนปืน
นายสุรสิทธิ์ สุภาภา : ถูกกระสุนปืน
นายสัมพันธ์ เจริญสุข : ถูกกระสุนปืน
นายสุวิทย์ ทองประหลาด : ถูกกระสุนปืน
นายบุนนาค สมัครสมาน : ถูกกระสุนปืน
นายอภิสิทธิ์ ไทยนิยม : ถูกกระสุนปืน
นายอนุวัตร อ่างแก้ว : ถูกระเบิด
นายวีระพล โอภาสพิไล : ถูกกระสุนปืน
นายสุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์ : ถูกกระสุนปืน
นางสาวภรณี จุลละครินทร์ : ถูกกระสุนปืน
นายยุทธนา บูรศิริรักษ์ : ถูกกระสุนปืน
นายภูมิศักดิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย : ถูกกระสุนปืน
นางสาววัชรี เพชรสุ่น : ถูกกระสุนปืน
นายดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง : ถูกกระสุนปืน
นายไพบูลย์ เลาหจีรพันธ์ : ถูกกระสุนปืน
นายชัยพร อมรโรจนาวงศ์ : ถูกกระสุนปืน
นายอัจฉริยะ ศรีสวาท : ถูกกระสุนปืน
นายสงวนพันธุ์ ซุ่นเซ้ง : จมน้ำ
นางสาววิมลวรรณ รุ่งทองใบสุรีย์ : ถูกกระสุนปืน
นายสมชาย ปิยะสกุลศักดิ์ : ถูกกระสุนปืน
นายวิสุทธิ์ พงษ์พานิช : ถูกกระสุนปืน
นายสุพล บุญทะพาน : ถูกกระสุนปืน
นายศิริพงษ์ มัณตะเสถียร : ถูกกระสุนปืน
นายวสันต์ บุญรักษ์ : ถูกกระสุนปืน
นายเนาวรัตน์ ศิริรังษี : ถูกกระสุนปืน
นายปรีชา แซ่เซีย : ถูกของแข็ง อาวุธหลายชนิด และถูกรัดคอ
นางสาวอรุณี ขำบุญเกิด : ถูกกระสุนปืน

ที่มาและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม (คำเตือน: มีภาพความรุนแรงจำนวนมาก)
1. http://freedom-thing.blogspot.com/2011/09/6-2519.html
2. http://2519.net/


Jon Ungphakorn