วันจันทร์, ตุลาคม 03, 2559

'6 ตุลาคม 2519' วันที่ต้องจดจำ รายการ Big Dose ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2559
https://www.youtube.com/watch?v=a8CZVsw5g-0

'6 ตุลาคม 2519' วันที่ต้องจดจำ

Voice TV

รายการ Big Dose ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2559

“ลืมไม่ได้ จำไม่ลง” กับเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 กว่าผู้ถูกกระทำ กว่าผู้สูญเสียจะกล้าพูดถึง พวกเขาต้องมีตราบาปติดตัว ราวกับเป็นผู้ร้าย และกว่าสังคมไทย จะตระหนักกับเหตุรุนแรงครั้งนั้น 40 ปีผ่านไป คนไทยควรรำลึกเหตุการณ์นี้ ให้อยู่ในความทรงจำระยะยาวอย่างไร คุยกับ ศาสตราจารย์ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม.วิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐฯ ในรายการ Big Dose

.....