วันพุธ, ตุลาคม 19, 2559

กรมสุขภาพจิต แนะ 3 ข้อคิด - 3 ข้อพึงระวัง แสดงความจงรักภักดี ก้าวสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แนะ 3 ข้อคิด - 3 ข้อพึงระวัง แสดงความจงรักภักดี
ที่มา PPTV Thailand
19 ต.ค. 2559

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าในช่วงเวลานี้อาจพบกับสถานการณ์ความเห็นต่างของผู้คน จึงขอแนะให้พี่น้องชาวไทยรวมพลังความจงรักภักดี รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผ่านพ้นความเศร้าโศก ก้าวสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ ด้วย 3 ข้อคิด ที่ควรระลึกไว้เสมอว่า

1. ความเศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องปกติ ไม่ควรปิดกั้นการแสดงออก

2. ต่างคนต่างความคิด ควรเปิดใจกว้างยอมรับฟังซึ่งกันและกัน

3. เวลาที่เศร้าโศกเสียใจ อาจจะมีหลายๆ เหตุการณ์เกิดขึ้น จึงควรมองด้วยเหตุและผลขณะเดียวกัน ขอให้พึงระวัง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ระวังอย่าให้รู้สึกผิดหวังมากเกินไป ให้ใช้วิธีเล่าถึงประสบการณ์ที่ดี ข้อคิดที่ได้จากพระองค์ท่าน การสืบสานพระราชปณิธาน และดูแลช่วยเหลือคนที่มีความเศร้ารุนแรง ด้วย 3 ส. คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง

2. ระวังเรื่องความเห็นต่าง ควรปฏิบัติต่อกันอย่างมีสติ และเคารพซึ่งกันและกัน ไม่มองว่าคนที่กระทำไม่เหมือนตนเองเป็นคนไม่ดี หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งนำไปสู่ความรุนแรงในสังคม ทั้งระหว่างบุคคลและสื่อสังคมประเภทต่างๆ โดยอาจใช้วิธีนิ่งเสีย ตลอดจนไม่ส่งต่อสื่อที่สร้างความโกรธ

3. ระวังการใช้อารมณ์และโทษผู้อื่นเพราะจะมีแต่ผลเสีย ทำลายชื่อเสียงของประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมพร้อม ที่จะป้องกันความขัดแย้งและความรุนแรง โดยป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวของฝูงชน ที่มีอารมณ์และไม่นำผู้ต้องหามาเผชิญกับฝูงชน เป็นต้น