วันศุกร์, ตุลาคม 14, 2559

คนไทยในชิคาโก และเมืองใกล้เคียง อย่าพลาด.... งาน อ.ปวิน มาพูดวิชาการที่ ชิคาโก 29 ตุลาคม 2016 "ไทยกับรัชกาลที่ 10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย อำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย"
ขอเชิญ

พบกับ ร.ศ. ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการ นักเขียน นักพูด จากมหาวิทยาลัยเกียวโต

"ไทยกับรัชกาลที่ 10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย
อำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย"

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016

เวลา 12:30-4:00 pm

Meeting room Bezazian branch,
Chicago Public Library
1226 W. Ainslie St. Chicago, IL 60640


จัดโดย ชมรมผู้รักประชาธิปไตยแห่งรัฐอิลลินอยส์