วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 12, 2559

มาแล้ว คลิปตรงจาก UN UPR25 - การทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย UPR25 วันพุธที่ 11 พฤษภาคมhttp://webtv.un.org/topics-issues/member-states/venezuela-bolivarian-republic-of/watch/thailand-25th-session-of-universal-periodic-review/4888484783001

EnglishOriginal

http://webtv.un.org/watch/thailand-25th-session-of-universal-periodic-review/4888484782001#full-text

Thailand - 25th Session of Universal Periodic Review

UPR Extranet (information updates etc. see UPR homepage for Login Credentials CLICK HERE)

ooo


แค่นี้ก็ทนเยอะแล้ว! ประยุทธ์แว๊ดใส่สื่อ รัฐบาลนี้ไม่ให้มีเสรีภาพวิพากษ์วิจารณ์https://www.youtube.com/watch?v=8wWNlKLp47M

bamboo network

Published on May 10, 2016