วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2559

รายการ BBC Thai ถ่ายทอดสดเนื่องในวาระครบรอบ 2 ปีรัฐประหาร ในประเทศไทย
https://www.facebook.com/BBCThai/videos/1775164946037871/